CIAS
CIAS
Công ty CP D. Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MẶT ĐẤT


CÁC DỊCH VỤ CHÍNH

1. Dịch vụ hành khách và hành lý

- Dịch vụ hành khách đến, đi và chuyển tiếp

- Dịch vụ làm thủ tục

- Dịch vụ tại cửa khởi hành

- Dịch vụ tìm kiếm và thất lạc hành lý 

- Hỗ trợ hành khách hạn chế khả năng di chuyển

- Dịch vụ VIP

https://ags.com.vn/vn/service/dich-vu-hanh-khach-va-hanh-li-7

2. Dịch vụ sân đổ

- Bãi đổ

- Tải hàng/ dỡ hàng từ tàu bay

- Phân loại và vận chuyển hành lý

- Vệ sinh tàu bay

- Vận chuyển hành khách và tổ bay trong sân đỗ

- GPU, ASU, ACU

- Xe vệ sinh

- Xe nước sạch

- Kéo đẩy tàu bay

- Kiểm soát ULD

https://www.ags.com.vn/vn/service/dich-vu-san-do-8

3. Dịch vụ kiểm soát tải, thông tin liên lạc và điều hành bay

- Phối hợp các đơn vị phục vụ tàu bay

- Chuẩn bị và phân phối tài liệu cho các chuyến bay

- Kiểm soát và Cân bằng trọng tải

- Truyền và tiếp nhận thông tin hoạt động, thông báo của tất cả đơn vị liên quan

- Thông tin và phối hợp giữa tàu bay và các đơn vị dịch vụ mặt đất

- Đại diện và giám sát

- Giấy phép bay và các loại giấy tờ tại sân bay

- Chuẩn bị và đưa các kế hoạch bay cho tổ bay

- Phối hợp với các công ty cung ứng và nhiên liệu 

https://www.ags.com.vn/vn/service/dich-vu-kiem-soat-tai-thong-tin-lien-lac-va-dieu-hanh-bay-11

4. Dịch vụ hàng hóa

- Phục vụ hàng hóa và bưu kiện

- Kiểm tra hải quan

- Phục vụ tài liệu

- Xử lý hàng hóa xuất/nhập

https://www.ags.com.vn/vn/service/dich-vu-hang-hoa-10

5. Các dịch vụ VIP

- Đón và hỗ trợ hành khách (Đến/Đi)

- Điều phối các chuyến bay thuê chuyến thương mại (charter)

- Dịch vụ hành khách VIP (Đến/Đi)

- Hỗ trợ điều phối bay

- Vận chuyển hành khách trong sân đỗ

- Hỗ trợ hành khách/tổ bay thực hiện các thủ tục hàng không

- Dịch vụ phòng VIP thương gia/VIP A

- Hỗ trợ đặt phòng khách sạn/phương tiện vận chuyển

https://www.ags.com.vn/vn/service/cac-dich-vu-VIP-9