DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MẶT ĐẤT


CÁC DỊCH VỤ CHÍNH

1. Dịch vụ hành khách và hành lý

- Dịch vụ hành khách đến, đi và chuyển tiếp

- Dịch vụ làm thủ tục

- Dịch vụ tại cửa khởi hành

- Dịch vụ tìm kiếm và thất lạc hành lý 

- Hỗ trợ hành khách hạn chế khả năng di chuyển

- Dịch vụ VIP

https://ags.com.vn/vn/service/dich-vu-hanh-khach-va-hanh-li-7

2. Dịch vụ sân đổ

- Bãi đổ

- Tải hàng/ dỡ hàng từ tàu bay

- Phân loại và vận chuyển hành lý

- Vệ sinh tàu bay

- Vận chuyển hành khách và tổ bay trong sân đỗ

- GPU, ASU, ACU

- Xe vệ sinh

- Xe nước sạch

- Kéo đẩy tàu bay

- Kiểm soát ULD

https://www.ags.com.vn/vn/service/dich-vu-san-do-8

3. Dịch vụ kiểm soát tải, thông tin liên lạc và điều hành bay

- Phối hợp các đơn vị phục vụ tàu bay

- Chuẩn bị và phân phối tài liệu cho các chuyến bay

- Kiểm soát và Cân bằng trọng tải

- Truyền và tiếp nhận thông tin hoạt động, thông báo của tất cả đơn vị liên quan

- Thông tin và phối hợp giữa tàu bay và các đơn vị dịch vụ mặt đất

- Đại diện và giám sát

- Giấy phép bay và các loại giấy tờ tại sân bay

- Chuẩn bị và đưa các kế hoạch bay cho tổ bay

- Phối hợp với các công ty cung ứng và nhiên liệu 

https://www.ags.com.vn/vn/service/dich-vu-kiem-soat-tai-thong-tin-lien-lac-va-dieu-hanh-bay-11

4. Dịch vụ hàng hóa

- Phục vụ hàng hóa và bưu kiện

- Kiểm tra hải quan

- Phục vụ tài liệu

- Xử lý hàng hóa xuất/nhập

https://www.ags.com.vn/vn/service/dich-vu-hang-hoa-10

5. Các dịch vụ VIP

- Đón và hỗ trợ hành khách (Đến/Đi)

- Điều phối các chuyến bay thuê chuyến thương mại (charter)

- Dịch vụ hành khách VIP (Đến/Đi)

- Hỗ trợ điều phối bay

- Vận chuyển hành khách trong sân đỗ

- Hỗ trợ hành khách/tổ bay thực hiện các thủ tục hàng không

- Dịch vụ phòng VIP thương gia/VIP A

- Hỗ trợ đặt phòng khách sạn/phương tiện vận chuyển

https://www.ags.com.vn/vn/service/cac-dich-vu-VIP-9