LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


Lịch sử hình thành và phát triển

Năm 2009

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (tên viết tắt: CIAS) với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh được thành lập ngày 14/01/2009 với các cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Công ty Cổ phần Yasaka-Sài Gòn Nha Trang và Công ty Cổ phần Nha TrangTaxi. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4200810665 ngày 14/01/2009, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh ban đầu là kinh doanh taxi thương hiệu Airport Taxi, kinh doanh hàng lưu niệm, mỹ nghệ và vệ sinh nhà ga, sân đỗ trong sân bay Cam Ranh.

- Giữa năm 2009, Công ty đã triển khai hoạt động kinh doanh nhà hàng trong khu vực nhà ga sân bay.

Năm 2010

Tháng 01/2010, Công ty bắt đầu kinh doanh phòng khách hạng thương gia ở ga quốc nội.

Năm 2013

- Tháng 4/2013, Công ty mở thêm phòng khách hạng thương gia ở ga quốc tế của sân bay Cam Ranh.

- Tháng 06/2013, Công ty mở cửa hàng miễn thuế đầu tiên trong khu vực cách ly ga đi quốc tế Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.

Năm 2016

- Tháng 01/2016, Công ty tiến hành thành công đợt tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và chào bán riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.

- Tháng 07/2016, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh theo Quyết định số 58/QĐ-HĐQT/CRACS ngày 06/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tháng 12/2016, CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh tiến hành thành công đợt tăng vốn lần thứ hai từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng để đảm bảo nguồn vốn lưu động và vốn đầu tư trung và dài hạn bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Mục tiêu phát triển của Công ty: Cung cấp dịch vụ hàng không và phi hàng không chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn chung của ngành hàng không và tiêu chuẩn quốc tế tại cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh và các cảng hàng không khác.

Các thành tích Công ty đã đạt được: Được nhận Giấy khen cho thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nộp ngân sách nhà nước trong 7 tháng và 9 tháng đầu năm 2016 do Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa trao tặng.