BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN NẮM GIỮ TỪ 5% SỐ CỔ PHIẾU TRỞ LÊN


Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% số cổ phiếu trở lên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng hóa Nội Bài, ngày 16/3/2018.


Download file: Tại đây