nike mercurial superfly 6 orange and black

adidas Nemeziz 17+ white

go here

cheap adidas copa click here

nike mercurial superfly 6 orange and black

adidas Nemeziz 17+ white

go here

cheap adidas copa click here

Kết quả đấu giá của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

Kết quả đấu giá của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh

 • Kết quả đấu giá

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

  Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:              1.450.000 cổ phần

  Mệnh giá:            10.000 đồng/cổ phần

  Giá khởi điểm:   30.000 đồng/cổ phần

  Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:   244 NĐT

  + Tổ chức:           7 NĐT

  + Cá nhân:           237 NĐT

  Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:   11.358.700 cổ phần

  Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:   244 phiếu

  Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:   11.358.700 cổ phần

  Khối lượng đặt cao nhất:               1.450.000 cổ phần

  Khối lượng đặt thấp nhất:            200 cổ phần

  Giá đặt mua cao nhất:    65.000 đồng/cổ phần

  Giá đặt mua thấp nhất:  30.000 đồng/cổ phần

  Giá đấu thành công cao nhất:     65.000 đồng/cổ phần

  Giá đấu thành công thấp nhất:   45.000 đồng/cổ phần

  Giá đấu thành công bình quân:   50.245 đồng/cổ phần

  Tổng số NĐT trúng giá:   63 NĐT

  + Tổ chức:           2 NĐT

  + Cá nhân:           61 NĐT

  Tổng số lượng cổ phần bán được:             1.450.000 cổ phần

  + Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:            0 cổ phần

  Tổng giá trị cổ phần bán được:   72.855.300.000 đồng

  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

  Từ ngày 13/07/2017 đến 16 giờ ngày 22/07/2017

  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

  Từ ngày 14/07/2017 đến ngày 19/07/2017

   

  Link trên HNX https://hnx.vn/dau-gia/ket-qua-dau-gia.html